เชิญร่วมเป็นแฟนเพจโรงเรียนอนุบาลสันทรายค่ะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ

และติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ

ของโรงเรียนอนุบาลสันทรายได้ที่นี่ค่ะ

https://www.facebook.com/anubansansai

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุ 1 – 5 ปี เข้าเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาลปีที่ 3

หน้า: 64 คนถูกใจสิ่งนี้

อย่าลืมกดไลท์ Like ให้พวกเราด้วยนะคะ

ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

 

ประกาศหยุดเรียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เนื่องในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 ตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

โรงเรียนอนุบาลสันทรายจึงขอประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 1 วันค่ะ

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า

3 ประการ คือ  เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง

3 คราวคือ

1. ประสูติ เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ

     ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี

2. ตรัสรู้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา

     ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี

     ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ (อริยสัจ 4) หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่…

     1. ทุกข์ คือ ความลำบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ

     2. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

     3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ และ

     4. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์

3. ปรินิพพาน เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

     ณ ร่มไม้รัง (ต้นสาละ) คู่ ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน 6

     ก่อนพุทธศักราช 1 ปี

วันวิสาขบูชา

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร  การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย และเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนอนุบาลเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

เข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ประจำปีการศึกษา 2556

สนใจติดต่อสอบถามสมัครเรียน โทร.053 – 491124

*** เชิญเยี่ยมชมโรงเรียนได้ทุกวันและเวลาทำการค่ะ ***

IMG_1471

ขอต้อนรับลูก ๆ สู่ปีการศึกษา 2556 ค่ะ

ขอต้อนรับลูก ๆ ที่น่ารักทุกคน

สู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ค่ะ

แม่ครูได้เตรียมกิจกรรมสนุก ๆ ไว้รอลูก ๆ มากมายเลยล่ะค่ะ

แล้วเจอกันวันเปิดภาคเรียน

“วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556″ นี้นะคะ

…คิดถึงลูก ๆ ทุกคนค่ะ…

IMG_2409

 

กิจกรรมทัศนศึกษาน้ำพุร้อนสันกำแพง

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 แม่ครูโรงเรียนอนุบาลสันทรายได้พาลูก ๆ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ไปทัศนศึกษาที่น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวค่ะ  กิจกรรมของลูก ๆ ในวันนั้นมีทั้งการต้มไข่ในน้ำพุร้อน การศึกษาธรรมชาติ การวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ  และปิดท้ายด้วยการปิคนิคนอกสถานที่  ซึ่งงานนี้ลูก ๆ จะต้องแกะไข่ต้มน้ำพุร้อนด้วยตนเองเพื่อรับประทานร่วมกับข้าวผัดกุนเชียงที่แม่ครูเตรียมไปให้ลูก ๆ เป็นอาหารกลางวันค่ะ

กิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ นอกจากลูก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวอย่างสนุกสนานตื่นเต้นแล้ว ยังได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าอีกด้วย  ลูก ๆ ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  ได้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์จิตใจของตนเองและการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ได้เรียนรู้การเข้าสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้ฝึกทักษะการสังเกต สำรวจ ทดลอง จดจำ และถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลค่ะ

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อนุบาลสันทราย ครั้งที่ 5

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อนุบาลสันทราย ครั้งที่ 5 ขึ้น ในเวลา 7.30 – 11.30 น. ณ สนามเทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นที่ได้ร่วมสนับสนุนทุนในการจัดการแข่งขัน ขอบคุณเทศบาลตำบลสันทรายหลวงให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ความอนุเคราะห์พยาบาลสนาม ขอบคุณโรงเรียนสันทรายวิทยาคมให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์การแข่งขันและตกแต่งสถานที่ ขอบคุณโรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ให้ความอนุเคราะห์วงดุริยางค์ในพิธีเปิดการแข่งขัน และสุดท้ายขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลามาร่วมการแข่งขันกีฬากับบุตรหลานอย่างสนุกสนาน และร่วมเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้แก่บุตรหลานร่วมกันกับทางโรงเรียน  ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ

นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพฝึกปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลสันทราย

ขอต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ฝึกปฏิบัติงานเพื่อเสริมประสบการณ์ด้านการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพดี  ในโรงเรียนอนุบาลสันทราย จำนวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 5 ตุลาคม 2555, 8 – 19 ตุลาคม 2555, 22 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 และ 5 – 16 พฤศจิกายน 2555 ค่ะ

 

 

ขอแสดงความยินดีเยาวชนดีเด่นระดับปฐมวัย

นางจรรยา วรรณชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสันทราย เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง นำซองผ้าป่าสามัคคีร่วมทอดผ้าป่า “การศึกษาเอกชนเพื่อเด็กและเยาวชน” ซึ่งผู้ปกครองได้ร่วมกันบริจาค  ไปมอบให้สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ โดยการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ พระราชสิงหวรมุณี เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับองค์ผ้าป่า ได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 1,759,736.75 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จึงขอกราบขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ  และในวันดังกล่าว น้องยา  เด็กหญิงหัทยา  หนั่นตี่ยะ  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสันทราย ได้รับมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นระดับปฐมวัยจากนายชูชาติ  กีฬาแปง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบในครั้งนี้  ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 

โรงเรียนพระหฤทัยเยี่ยมชมโรงเรียนและมอบโควต้าเรียนต่อป.1

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 นางจรรยา  วรรณชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสันทราย  ได้ให้การต้อนรับซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร  ระดมกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่  และอาจารย์ปราณี  ตั้งใจดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย  ในโอกาสให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียน ฝากแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และลงนามบันทึกข้อตกลงมอบโควต้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยไม่มีการทดสอบความรู้และไม่จำกัดจำนวน  ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ท่านใดสนใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อป.1 โรงเรียนพระหฤทัย  สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายธุรการหรือครูประจำชั้นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.sch.ac.th/